Dráha pro Inline brusle Vřesná Frymburk Lipno prodloužena až do Přední Výtoně

Inline brusle můžete nazout téměř v pokoji. Alespoň my to tak děláme :)

130 metrů od našeho penzionu můžete nastoupit na zcela novou inline bruslařskou dráhu podél lipenského jezera, vedoucí od Vřesné, přes Frymburk, Lipno, přehradu až do Přední Výtoně.

Celková délka přes 18 km! Pokud pojedete i zpět 😉 zabruslíte si dokonce krásných 36 km.

Pro neohrožené bruslaře se navíc nabízí začít ve Frymburku přívozem do Frýdavy, odtud překonat počáteční 3 km po běžné silnici a pak již nastoupit na bruslích na zmiňovanou stezku.

QR Code Business Card